Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Ερωτηματολόγιο για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας και όχι μόνο.
Στόχος μας είναι να δούμε τις γνώσεις τους, ώστε να τις βελτιώσουμε.


Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας;


Δεκαετίες πριν ο άνθρωπος αγνοούσε ότι τα αποθέματα του πλανήτη (υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα, αέρια κ.α πόροι) είναι πεπερασμένα, καθώς και ότι το περιβάλλον έχει συγκεκριμένα όρια αποδοχής των ενεργειών του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν προγραμμάτιζε τις δράσεις του για την ικανοποίηση των ενεργειακών  αναγκών του, μελετώντας το παρελθόν και εφαρμόζοντας στατιστικά μοντέλα  για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος.
Για παράδειγμα, για να ικανοποιήσει τη μελλοντική ζήτηση σε ηλεκτρισμό, χρησιμοποιούσε στατιστικά εργαλεία και αξιοποιώντας τις μετρήσεις κατανάλωσης που είχε μέχρι τότε, οικονομικοί δείκτες, βιομηχανικοή ανάπτυξη, αύξηση πληθυσμού κ.α. τεκμηρίωσε την ανάγκη για κατασκευή και λειτουργία νέων εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη διαρκή αναζήτηση καυσίμων (υγρών, στερεών, αέριων κ.λ.π.), η οποία διαρκώς παρουσίαζε αυξητική τάση και οι συνέπειες στο περιβάλλον ήταν δυσμενείς.
Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 και η δεύτερη που ακουλούθησε έξι χρόνια μετά ανέδειξε το πρόβλημα. Μη ανανεώσιμοι πόροι σπαταλώνται ανεξέλεγκτα και το περιβάλλον καταστρέφεται.
Τα στατιστικά μοντέλα έδειξαν ότι το μοντέλο αυτό δεν ήταν βιώσιμο. Ακολούθησαν διάφορες παράλληλες σκέψεις αξιοποίησης του ήλιου, ανέμου, νερού,...
Οι πρώτες εφαρμογές και μελέτες απέδειξαν ότι τα κεφάλαια που απαιτούνται είναι τεράστια. Κάποιες δειλές φωνές τόλμησαν να παρουσιάσουν τεκμηριωμένα την έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας.
 Απλές ενέργειες στην καθημερινότητα του ανθρώπου έχουν ως συνέπεια ,για μια χώρα όπως η πατρίδα μας,  εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, οι οποίοι θα απαιτούνταν για την κατασκευή ενός σύγχρονου και περιβαλλοντικά φιλικού θερμοηλεκτρικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη.